Flowable modeler screen flowable Bpms

نرم افزار flowable

نرم افزار flowable یک پلتفرم منبع باز است که با زبان جاوا نوشته شده است. موتور فرآیند flowable به شما امکان می‌دهد تا یک استاندارد XML صنعتی برای تعریف فرآیندها ایجاد کنید. این پلتفرم، همچنین می‌تواند از فرآیندهای تجاری توصیف شده در business process و case management پشتیبانی کند. در واقع تیم اصلی flowable همان تیم JBPM و Activiti است.